Passeig Tolrà, 22 - Castellar del Vallès

937 145 385

Psicomotricitat, cos i moviment

Psicomotricitat, cos i moviment

La psicomotricitat a l’escola té un paper fonamental per a nosaltres dins de l’etapa d’educació infantil. Els infants experimenten, manipulen, es coneixen a si mateixos i als altres a través del joc i de les diferents propostes que se’ls hi ofereix. A l’hora setmanal en què s’imparteix aquesta àrea, des d’I3 fins a I5, els infants prenen un rol molt actiu, esdevenint els veritables protagonistes i el centre del propi aprenentatge.

D’altra banda, aquesta àrea permet que els nens i nenes aprenguin a relacionar-se i a expressar les seves emocions, sentiments i experiències, així com treballar aspectes més relacionats amb la motricitat fina i gruixuda. En aquest sentit, és fonamental treballar la psicomotricitat tenint en compte, en tot moment, els nivells afectius, socials, cognitius i motors dels nostres alumnes.

Un altre aspecte molt important per a nosaltres, com a escola, és el treball de la llengua anglesa. És per aquest motiu que la psicomotricitat, com altres tallers que complementen el nostre projecte educatiu, es fa servir l’anglès com a llengua vehicular, tot apropant els nens i nenes a l’aprenentatge d’aquesta primera llengua estrangera.

psicomotricitat-cos-i-moviment