Passeig Tolrà, 22 - Castellar del Vallès

937 145 385

Projectes de FEDAC Castellar

Projectes de l'escola FEDAC-Castellar:

Projectes que ens caracteritzen com a FEDAC Castellar i ens donen un toc diferenciador amb relació a altres centres educatius.

Projectes escolars europeus

Tant a l’educació primària com a la secundària realitzem projectes escolars en col·laboració amb escoles d’altres països europeus a través de la plataforma eTwinning. En aquests projectes treballem conjuntament diversos temes i l’alumnat té l’oportunitat de cooperar amb infants i joves d’altres centres europeus que participen en el mateix projecte.

Els projectes escolars europeus permeten utilitzar l’anglès en un context real com a llengua de comunicació i treballar diferents aspectes curriculars i extracurriculars, a més de conèixer altres societats i cultures. Participar en aquests projectes afavoreix també l’aprenentatge en col·laboració: els alumnes aprenen els uns dels altres, interactuen, es comuniquen i, d’aquesta manera, se senten responsables del seu propi aprenentatge.

Escolta’m

El projecte Escolta’m s’emmarca dins de les tutories personalitzades que realitzem a l’escola i s’articula al voltant dels següents eixos vertebradors:

  • La inclusió
  • Els vincles i l’aprenentatge
  • L’escolta activa i el canvi de mirada
  • La gestió relacional i el coneixement

Cada setmana, i durant mitja hora, tres alumnes acudeixen a un espai personalitzat i acollidor amb el seu tutor per tal de mantenir una conversa al voltant dels temes que els mateixos alumnes han triat. L’objectiu és generar vincles significatius entre els alumnes i amb els mestres. Es produeix una escolta activa i generem una atmosfera on tothom pot rebre suport sense judicis. D’aquesta manera, aconseguim construir un millor ambient de convivència dins l’escola, afavorint el clima d’aprenentatge i millorant la gestió dels conflictes.

Robòtica

A totes les etapes, des d’infantil fins a secundària, promovem en l’alumnat el desig per experimentar, descobrir noves habilitats i investigar a través de la robòtica educativa. L’ús dels robots i les noves tecnologies desenvolupa les capacitats creatives i el pensament computacional del nostre alumnat, el qual engloba les habilitats i les competències necessàries per analitzar i resoldre els reptes que es plantegen en la societat actual.

Escacs

Implantem el programa d’escacs com a eina d’aprenentatge a les aules d’educació primària. Aquest programa està basat en les intel·ligències múltiples i ens permet treballar els escacs des de diferents perspectives, ajudant els nens i les nenes a desenvolupar d’una forma natural les habilitats cognitives i socials.

No volem crear grans estrategues dels escacs, sinó alumnes capaços de pensar i decidir per a ells mateixos. Així, el joc dels escacs ajuda a desenvolupar habilitats com la memòria, la capacitat de concentració, la presa de decisions i l’acceptació davant l’error, l’atenció i reflexió, la visió espacial de la realitat, la tàctica i l’estratègia, la resolució de problemes, el raonament lògic matemàtic, el pensament creatiu, l’autoestima i el sentit d’assoliment, la capacitat crítica, la iniciativa i l’empatia, entre moltes altres.

Matemàtiques vivencials

EMAT (Infantil i Primària) i ONMAT (Secundària) és un programa didacticopedagògic per a nens i nenes de tres a setze anys basat en la teoria de les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques de manera útil, pràctica i propera a la realitat de l’alumne. Gràcies a aquest programa i a la gran varietat d’activitats que ofereix, els alumnes es mostren constantment motivats, interessats i entusiaMATS per a l’aprenentatge de les matemàtiques.

Educació emocional

A la comunitat de petits, treballem l’educació emocional tot aprenent a identificar, verbalitzar i reconèixer les emocions pròpies i les dels qui ens envolten. Compartim com ens sentim i motivem els nens i les nenes a expressar les seves idees, els seus gustos, la seva creativitat, a escoltar i respectar. L’educació emocional ens ajuda a valorar-nos individualment i com a grup i, amb aquest objectiu, creem experiències que enforteixin el vincle.

A la comunitat de mitjans, els alumnes tenen una pinça amb la seva fotografia. Quan arriben, enganxen la pinça a la cara de l’emoció que senten aquell dia. Després, voluntàriament, comparteixen en gran grup els motius.

A la comunitat de grans, els alumnes tenen el seu diari de les emocions: a casa hi escriuen com se senten i reflexionen al voltant d’aquella emoció. Cada matí qui vol pot compartir un fragment del seu diari amb els companys.

English+

El projecte English + comprèn un conjunt d’activitats per millorar la competència dels nostres alumnes en llengua anglesa a nivell de comprensió i expressió, tant oral com escrita. Alhora, els nens i nenes prenen consciència de la utilitat de l’anglès com a eina de comunicació.

Dins d’aquest projecte, a part de les hores curriculars d’anglès, s’engloben les següents activitats i tallers: Psicomotricitat, Playtime, Arts and Crafts, Science, Music and Stories, Drama Workshop, e-Twinning , Technology, Science Bits. Durant els cursos de 3r i 4t de secundària, preparem els alumnes per presentar-se a l’examen oficial de Cambridge. Els qui voluntàriament optin per fer les proves a 4t podran acreditar, amb un certificat oficial, el seu nivell d’anglès.

Tot l’alumnat de l’escola realitza activitats setmanals amb un auxiliar de conversa nadiu en llengua anglesa. A més a més, a infantil i primària els infants participen en un altre projecte municipal d’auxiliars de conversa. Els alumnes de primària també fan unes colònies anuals en anglès. I els de 4t d'ESO realitzen un viatge lúdic i d'immersió lingüística a Anglaterra.
El servei de menjador disposa d’un monitor que es comunica únicament en anglès amb els infants.

Esports+

El disseny i programació de continguts i activitats de l’àrea d'educació física a la nostra escola tenen un paper primordial en el desenvolupament personal i la millora de la qualitat de vida dels nostres alumnes. L’educació física ha de tenir una finalitat educativa i integradora, ja que permet que els alumnes tinguin accés a:

  • un coneixement més complet del seu cos, sempre a través del moviment
  • la pràctica esportiva, en la seva dimensió d’activitat física, temps de lleure i esport
  • la salut
  • la recreació, en la dimensió de l’export com a mitjà d’expressió i comunicació corporal
 +Art

En el nostre centre es potencia la creaActivitat: la capacitat de la ment per associar idees de manera nova, inventar objectes i promoure solucions originals als problemes als quals ens enfrontem.

L’art, per nosaltres, correspon a una visió diferent de la realitat en què vivim. L’art és coneixement, ens envolta en el nostre dia a dia i constantment ens transmet informació, pensaments, emocions i sentiments. En aquest àmbit, aprenem a valorar-nos i a ser autocrítics. Generem un procés d’autoconeixement i resposta, el qual es caracteritza per un treball d’exploració a través dels sentits i per una experiència de resolucions creatives.

Fem Poble

Moltes sortides, projectes i treballs de síntesi que realitzem estan vinculats a l’entorn natural, social i cultural de Castellar per tal que l’alumnat observi una connexió entre currículum i realitat. L’objectiu és oferir un aprenentatge contextualitzat, a més de valorar el nostre poble i entorn més proper. Alguns exemples d’activitats són: visita a la biblioteca, a la ludoteca, a l’ajuntament, a l’església, a les barraques de vinya, a l’auditori...

Treball Cooperatiu

Som una escola inclusiva que utilitzem el treball cooperatiu com la base del nostre dia a dia, per fomentar l’aprenentatge entre iguals i el treball en equip que dona valor a la suma de les habilitats de cadascú. És una oportunitat per compartir experiències memorables que permet a l'alumnat resoldre els problemes que es vagin plantejant de manera cooperativa i pensant en el bé comú.

Mediació

A través d'aquest projecte, a FEDAC Castellar treballem com solucionar conflictes utilitzant la mediació i el diàleg entre les persones. S'ensenyen eines socials a tots els nivells. Un dels objectius és que els alumnes cerquin ajuda quan no puguin solucionar els seus problemes, i valorin la intervenció dels altres per tal de poder restablir la bona convivència. S’aprèn a escoltar per comprendre, a pensar (reflexivament, creativament i críticament), a implicar-se en la millora del propi entorn (participació activa), a comprendre, expressar i dominar els sentiments (educació emocional), a defensar els drets de les persones (justícia social).... És important al llarg de l'escolarització aprendre a utilitzar el diàleg, a escoltar i a posar-se al lloc de l’altre per poder créixer (Ser tolerant amb els altres i amb un mateix). És una instància d’elaboració interpersonal de conflictes que corresponsabilitza els agents de comunitat educativa en el manteniment d’un clima positiu de treball.

Tallers amb professionals

Per tal que els infants i joves s’adonin de la connexió que tenen els aprenentatges escolars amb feines reals, es realitzen projectes i tallers amb l’ajut de diversos professionals del municipi o de l’entorn més proper (geògrafs, historiadors, escriptors, periodistes, il·lustradors, actors, guionistes, músics, dietistes, cuiners…). Aquesta participació d’adults, que es dediquen principalment a professions creatives, dona un plus de realitat als nostres projectes, ens aporta el saber fer, el modelatge i el feedback crític i constructiu d’especialistes que dominen molt temes concrets que ens interessi treballar, i a més resulta motivador i molt inspirador per a l’alumnat. És una manera de despertar talents diversos i mostrar possibles sortides professionals.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website