Passeig Tolrà, 22 - Castellar del Vallès

937 145 385

L’AICLE com a mitjà d’aprenentatge

L’AICLE com a mitjà d’aprenentatge

A la nostra escola, FEDAC Castellar, desenvolupem el projecte English+ i fem servir diverses metodologies per augmentar la competència global, les actituds i les motivacions dels i les alumnes, essent una d’elles l’AICLE.

Què és l’AICLE i com l’abordem?

L’Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE), CLIL en anglès (Content and Language Integrated Learning), és el moment en què treballem la llengua anglesa no com a matèria curricular, sinó que utilitzem l’anglès per a l’ensenyament i l’aprenentatge d’altres matèries complementàries, com ara Music and Stories, Drama, el projecte E-twinning (en col·laboració amb altres països europeus) i Let’s experiment (una part pràctica del medi natural). A més, també comptem amb una hora setmanal d’Arts & Crafts (arts plàstiques emprant l’anglès com a llengua vehicular).

Quins objectius perseguim?

  • Incrementar el nombre d’hores d’exposició de l’alumnat a la llengua anglesa, per així fer-lo més competent lingüísticament.
  • Aprendre llengua i contingut simultàniament.
  • Aconseguir una motivació extra de l’alumnat al presentar-los continguts atractius per ells (experiments, songs, theatre plays, gravació de vídeos…). 
  • Desenvolupar un rol actiu de l’alumnat a l’aula i d’interacció entre iguals que permeti la comunicació en llengua anglesa.

En definitiva, en la metodologia AICLE trobem l’oportunitat perfecta per apropar i intensificar l’ús de la llengua anglesa entre els discents, des dels més petits als més grans. Let’s learn English!