Passeig Tolrà, 22 - Castellar del Vallès

937 145 385

El Batxillerat Dual arriba a FEDAC Castellar

El Batxillerat Dual arriba a FEDAC Castellar

A partir del curs 2022-23, a FEDAC Castellar oferim la possibilitat a l’alumnat de secundària, des de 2n d’ESO, de cursar el Batxillerat Dual

Què és el Batxillerat Dual?

El Batxillerat o Diploma Dual és un programa creat i desenvolupat per Academica Corporation que permet als alumnes obtenir dues titulacions simultànies: la del país d’origen de l’alumne, de manera presencial, i el batxillerat dels Estats Units, el High School Diploma, 100% online. Així, l’alumnat rep la mateixa titulació que els estudiants nord-americans en finalitzar el High School, reconeguda en tots els estats i en totes les universitats del món.   

Quins són els seus objectius?

El veritable valor del Batxillerat Dual rau en la triple immersió: 

  • Immersió lingüística: el programa es desenvolupa al 100% en llengua anglesa, però va molt més enllà de l’aprenentatge de l’idioma. Els alumnes pensen i treballen en anglès, es comuniquen diàriament amb professors nadius i participen en live sessions amb altres companys.
  • Immersió tecnològica: s’afavoreix el domini de les destreses d’aprenentatge digital que els alumnes necessitaran en el futur. 
  • Immersió personal: els estudiants adquireixen maduresa i responsabilitat, un alt nivell d’autonomia. A més, aprenen a gestionar el temps i a treballar en entorns diferents i multiculturals.

Com s’aconsegueix?

El 75% dels 24 crèdits necessaris per obtenir l’American High School Diploma es convaliden amb el títol de Batxillerat del país propi. La titulació s’obté, per tant, cursant només el 25% restant, equivalent a 6 crèdits (4 del currículum obligatori i 2 del currículum optatiu). 

Les matèries del Batxillerat Dual es poden començar a 2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO o 1r de batxillerat. L’avantatge de començar abans és que només haurà de fer 1 o 2 assignatures per curs i, durant el batxillerat, la càrrega lectiva serà menor.

L’obtenció del Diploma exigeix un nivell mitjà d’esforç similar a una activitat extraescolar: de 3 a 5 hores setmanals, depenent de les capacitats de l’estudiant i del nombre d’assignatures que cursa.

Com es relacionen l’alumne i el docent?

El professor o professora de High School està disponible en un horari preestablert a l’inici del programa (de 16:30 a 22h), tot i que, en cada cas, informarà a l’alumne dels seus horaris específics. En aquestes comunicacions, per videoconferència o correu electrònic, l’estudiant podrà resoldre fàcilment els dubtes que tingui. A més d’aquestes comunicacions individuals, l’alumne assistirà a classes grupals per videoconferència. 

Com es porta a terme el seguiment?

Les famílies tenen accés a les notes de l’alumne, a les hores dedicades i als treballs pendents. Poden contactar amb el professor o professora dels Estats Units en qualsevol moment del curs i reben dos informes: un de progrés a mig semestre i un amb les qualificacions al final del semestre.

Inscripcions

Podeu fer la inscripció fins el 17 de juny al següent formulari:

Per a més informació:

CreaEscola Quality Certificate for Education Website